Politika o zasebnosti

Varnost

Ponudnik storitev uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik zagotavlja, da bo vse podatke o kupcu, ki mu jih bo na kakršenkoli način posredoval, brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07).

Kupčevih podatkov ne bo pod nobenim pogojem uporabil brez njegovega privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Ponudnik zagotavlja, da kupčevih osebnih podatkov ne bo nikoli zlorabil, mu pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte (razen ob njegovem izrecnem soglasju) ali kako drugače kršil njegovo zasebnost.

Kupčevih podatkov ne bo nikoli uporabil v namene, ki niso v skladu z veljavno zakonodajo ali v namene, ki bi kupcu lahko kakorkoli škodovali.

Ponudnik bo kupčeve osebne podatke shranjeval in uporabljal le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani.

Kupec lahko osebne podatke, ki jih je posredoval pri vpisu ali pozneje, kadarkoli preveri, naknadno spremeni ali izbriše tako, da pošlje zahtevo na naslov

gaseek@gmail.com

Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost z ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.


Želimo vam uspešno in prijetno nakupovanje:

Gaseek d.o.o.
Tbilisijska 57
1000 LJUBLJANA


GASEEK d. o. o. © 2022