Pogoji poslovanja spletne trgovine

 

Pogoji poslovanja spletne trgovine

Pogoji poslovanja za narońćanje prodajnih artiklov poteka preko spletnega obrazca oziroma spletne koŇ°arice na spletni strani  www.koordinator.si. 
S to spletno stranjo in spletno trgovino upravlja (v nadaljevanju: ponudnik):

Gaseek d.o.o.

Tbilisijska 57
1000 LJUBLJANA

Cene v spletni prodajalni so navedene v EUR in vkljuńćujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen ńće je izrecno napisano drugańće. Cene veljajo v trenutku oddaje narońćila in nimajo v naprej dolońćene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plańćila s spodaj navedenimi nańćini plańćila.

Pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec na e-naslov prejme potrditev narońćila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Nańćini plańćila

Ponudnik omogońća naslednje nańćine plańćila:

Ponudnik kupcu izda rańćun. Kupoprodajna pogodba (narońćilo/prijava) je v elektronski obliki shranjena pri GASEEK d.o.o.. Vsi zbrani podatki o kupcu, so po potrditvi narońćila zavedeni v informacijski sistem GASEEK in dosegljivi v njegovi podatkovni bazi. Kupec lahko do teh podatkov dostopa osebno.
 

Pravica do odstopa od nakupa, vrańćilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporońći na e-naslov GASEEK d.o.o. ,da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odlońćitev. Edini stroŇ°ek, ki bremeni potroŇ°nika v zvezi z odstopom od pogodbe, je stroŇ°ek vrańćila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporońćila o odstopu od pogodbe

Prejeto blago mora vrniti nepoŇ°kodovano in v nespremenjeni kolińćini, razen ńće je blago unińćeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova kolińćina zmanjŇ°ala, ne da bi bil za to kriv potroŇ°nik.

Vrańćilo vplańćil bo izvedeno takoj, ko je to mogońće, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporońćila o odstopu od pogodbe. Vrańćila vplańćil vrŇ°imo na TRR kupca.
 
Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se Ň°teje za sporońćilo o odstopu od pogodbe.
 

Postopek nakupa

Kupec na spletni strani izpolni spletni obrazec oziroma uporabi nakupovalno koŇ°arico. Ko konńća z nakupovanjem, odpoŇ°lje izpolnjeni spletni obrazec. Po oddaji narońćila kupec po elektronski poŇ°ti prejme potrdilo o prejemu narońćila.  Kupec lahko narońćilo preklińće v roku dveh (2) ur po oddaji narońćila . Pogodba o nakupu narońćenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Narońćilo gre nato v v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik narońćilo  preveri dobavljivost narońćenega blaga . V primeru, da narońćenega blaga trenutno ni na voljo , o tem takoj obvesti kupca. Kupec se lahko odlońći za vrnitev vseh vplańćil ali pa se s ponudnikom dogovori drugańće.

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja tońćnosti dobave poklińće kupca na njegovo kontaktno telefonsko Ň°tevilko.

Ponudnik nato blago pripravi in odpoŇ°lje.O tem dejanju obvesti kupca po elektronskem obrazcu.

V primeru, da Ňĺeli kupec narońćiti varnostne znake, lahko to stori  tudi preko spletnega obrazca "narońćilo po Ňĺelji". Ponudnik bo za kupca izdelal ponudbo/predrańćun ,
na podlagi katerega bo nato izvedena dobava blaga kupcu.

Garancija

Artikli imajo garancijo, ńće je tako navedeno na garancijskem listu ali na rańćunu. Garancija je veljavna ob upoŇ°tevanju navodil na garancijskem listu ter ob predloŇĺitvi rańćuna. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na rańćunu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. ńĆe informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil aŇĺurno informacijo.

Dostava

Ponudnik bo dostavil blago v petih (5) delovnih dneh oziroma najkasneje v tridesetih (30) dneh od dneva sklenitve pogodbe.

Pogodbeni partner za dostavo poŇ°iljk je PoŇ°ta Slovenije, vendar si ponudnik  pridrŇĺuje pravico izbrati drugo dostavno sluŇĺbo, ńće bo s tem lahko narońćilo izpolnil bolj uńćinkovito. Ponudnik zarańćunava stroŇ°ke dostave poŇ°iljk po ceniku PoŇ°te Slovenije


GASEEK d. o. o. © 2022